June 6, 2024

Arktisk Filharmoni

kjøp billett

Arktisk Filharmoni kommer tilbake til Moen Kulturlåve 6.juni 2024 - denne gangen med stjernefiolinist og kunstnerisk leder Henning Kraggerud!

Strykerne i Arktisk Filharmoni utgjør det vi kaller kammerorkesteret, og har de siste årene bemerket seg med sitt energiske uttrykk og klang, gjennom sine innspillinger så vel som nasjonale og internasjonale turneer.

Henning Kraggerud er kammerorkesterets kunstneriske leder. Kraggerud er i tillegg til å være anerkjent fiolinist, bratsjist og komponist, også kjent for sin virtuositet, kreativitet og sin sterke formidlingsevne, verdier som er sentrale for hans arbeid i Arktisk Filharmoni.