FRA HØYLÅVE TILKULTSCENE

Moen Kulturlåve (MK) er en gammel høylåve omarbeid for konsertlokale. I første etasje av låven er det fortsatt kyr og melkeproduksjon. I andre etasje er det en unik konsertscene som de senere år har hatt besøk av f.eks. Morten Abel, Violet Road og Mari Boine.

Moen Kulturlåves Venner

Moen Kulturlåve er i dag registrert som foreninga Moen Kulturlåves venner og består av Sverre Hågbo (styreleder, eier, gårdbruker og musiker), Lina Plaude (eier og gårdbruker og har ansvaret for økonomi og regnskap), Ragnhild Furebotten (booker artister til låven og er selv musiker), Tom Hansen (teknisk ansvarlig for Kulturlåven og driver eget lydselskap), Jan Kristian Vestjord (Vaktsjef på Kulturlåven. Til daglig er han avdelingsleder vgs. - kunst, håndverk, media),Runar Bergstad (grafisk designer hos Tank AS og produserer alt av grafisk for Kulturlåven) og Ann Kristin Mortensen (gårdbruker og musiker. Barsjef på Moen Kulturlåve). Alle i foreninga bidrar med ulik kompetanse, frivillighet og medet ønske om å lage heftige kulturopplevelser på Moen i Målselv. Venneforeninga har vært aktiv og involvert i drifta av Moen Kulturlåve siden høsten 2014, men ble formelt stiftet i mai 2018. Sverre Hågbo og Lina Plaude eier selve bygget, og foreninga leier lokalet til drift av Moen Kulturlåve og tilhørende kulturarrangement.

Sort/hvit-bilde av bonden Sverre som står fremfor ei ku
Sverre Hågbo
«Jeg husker enda at vi hoppa i høyet på låven da vi var små. Denne måten å ta vare på gressavling blei etterhvert avløst av silo slik at låven gikk over til å bli et tomrom/lekeareal på slutten av 60 tallet. I 2005 bestemte vi oss for å gjøre noe utav de ca. 270 kvm på låven. Etter en del tankevirksomhet mellom meg og min yngstebror (som er musiker) gikk vi for en kulturscene. Vi er spesielt opptatt av musikk og tenkte at dette kunne bli en bra plass for div kulturaktiviteter. Vi hadde ingen klar formening om hvordan låven/scenerommet skulle se ut før vi fikk kontakt med Juni Dahrs «Visjoner teater». De skulle ut på turne med deres versjon av Markens grøde av Knut Hamsun sommeren 2006 og vi ble første låve ut!Teateroppsetninga skulle ha spilleflate midt på gulvet og ville ha publikum langs begge langveggene og da helst på tribuner.

Dermed ble det plass til 100 stk på hver side av låven og publikumsamfiet har fungert svært bra siden. Vi får plass til mye publikum på liten plass samtidig som at publikumet kommer litt opp i høyden og har god utsikt til scena. I tillegg gir amfiet en følelse av nærhet til artistene som står på scena.

Artistene ser ut til å like Kulturlåven. Konsertlokalet er virkelig annerledes, har særpreg og det er noe uvanlig at det fortsatt er vanlig melkedrift i første etasjen! Det har blitt rundt 50 forskjellige artister/band som har besøkt scena vår siden oppstarten.

Mange lokale bidragsytere har det vært, men etterhvert som vi har etablert oss som en attraktiv scene og et sted publikum har lyst å besøke så tør vi også satse på mer kjente artister av nasjonalt kaliber. Festivalen Kalottspel har vært en fast leietaker og profesjonell arrangør som har arrangert konserter hos oss helt tilbake til2007, og dermed vært en viktig bidragsyter for å befeste Moen Kulturlåve som en profesjonell og aktuell scene. Og i 2018 hadde vi et samarbeid med Buktafestivalen i Tromsø om «Bukta på Bygda» og dette håper vi kan gjentas etterhvert. Vi er stadig på jakt etter nye konsept, idéer og samarbeid»  

Sverre Hågbo
Eeier og gårdbruker